Zwiększ Swoje Zyski na Allegro - SPRAWDŹ

Magazynowanie towarów w kraju i Unii Europejskiej a obowiązki podatkowe

utworzone przez Joanna Potoczny - Blog
2024-06-07

Magazynowanie to kluczowy element prowadzenia przedsiębiorstwa z branży e-commerce.
W dzisiejszych czasach na rynku istnieje szeroki wachlarz rozwiązań związany z tym aspektem, umożliwiający zarówno przechowywanie, jak i wysyłkę towarów z kraju siedziby przedsiębiorstwa oraz z zagranicy. Należy jednak mieć na uwadze, że w obu przypadkach sprzedawcy muszą pamiętać o obowiązkach podatkowych, które wiążą się z tym procesem, a mają na nie wpływ takie czynniki jak:

1. Skala sprzedaży;
2. Kraj magazynowania;
3. Kraj wysyłki i dostawy towarów;
4. Status odbiorcy.

Dodajmy, że jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na przechowywanie towarów na terenie
innego kraju UE, musi on wcześniej uzyskać lokalny numer VAT, ponieważ przemieszczenia
dóbr należy wykazać w deklaracjach VAT.

Magazynowanie a obowiązki podatkowe – skala sprzedaży

1 lipca 2021 roku w krajach Unii Europejskiej został wprowadzony limit wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, który wynosi 10 000 EUR. Dotyczy on wartości całej sprzedaży zagranicznej danego przedsiębiorstwa do odbiorców prywatnych z innych krajów UE i zastąpił krajowe limity, oddzielne dla każdego państwa członkowskiego.

W przypadku, kiedy przedsiębiorcy posiadają magazyn w kraju siedziby swojej firmy i nie przekraczają ww. kwoty, mogą opodatkowywać swoje towary krajowymi stawkami VAT, a także rozliczać swoją sprzedaż w ramach lokalnych deklaracji VAT.

Ponadto mają oni obowiązek prowadzenia dokumentacji magazynowej, która obejmuje ewidencję wartości, ilości i przemieszczeń magazynowanych towarów, a całość musi być zgodna z krajowymi przepisami.

Jeśli ww. limit zostanie przekroczony, poczynając od transakcji, która przekracza ten limit, przedsiębiorcy muszą rozliczać swoją sprzedaż lokalnie w kraju, do którego wysyłane są towary. Wymaga to lokalnej rejestracji VAT lub mogą skorzystać z procedury VAT OSS, którą opisujemy w dalszej części tego artykułu.

Magazynowanie, a obowiązki podatkowe – kraj magazynowania

Kiedy przedsiębiorcy posiadają magazyn na terenie innego kraju UE i wysyłają z niego
towary do odbiorców prywatnych na terenie tego samego państwa, mają obowiązek rejestracji VAT oraz rozliczania lokalnej sprzedaży.

Ponadto, gdy przedsiębiorcy posiadają magazyny na terenie dwóch różnych krajów UE, np. w Polsce i Niemczech, przemieszczenia muszą zostać odpowiednio wykazane w deklaracjach VAT jako transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Przykład:
Firma A z siedzibą w Polsce przemieszcza swoje towary z magazynu zlokalizowanego w Polsce (kraju siedziby) do magazynu w Niemczech. W efekcie musi zaraportować to przemieszczenie w deklaracjach VAT.

W przypadku polskiej deklaracji będzie to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, a w przypadku niemieckiej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Magazynowanie, a obowiązki podatkowe – kraj wysyłki i dostawy towarów

Kolejnymi czynnikami, które są szczególnie istotny, jeśli chodzi o magazynowanie i obowiązki podatkowe, są kraj wysyłki i kraj dostawy.

Jak zaznaczyliśmy wcześniej – w przypadku wysyłki towarów z jednego kraju UE do
odbiorców prywatnych w innym kraju UE, trzeba uważać na limit WSTO. Kiedy zostanie onprzekroczony, sprzedający ma obowiązek rozliczania swojej sprzedaży lokalnie, do czegopotrzebny jest lokalny numer VAT, lub też musi skorzystać z procedury VAT OSS, co pozwala
uniknąć lokalnych rejestracji.

Magazynowanie, a obowiązki podatkowe — status odbiorcy

W tym miejscu warto także zaznaczyć, że bardzo duże znaczenie ma również status
odbiorcy.

Kiedy nabywca towarów jest zarejestrowanym podatnikiem VAT (sprzedaż B2B), sprzedaż
traktowana jest jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (z perspektywy sprzedającego)
oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (z perspektywy kupującego) i podlega stawce
0% VAT.

Z kolei w sytuacji, kiedy nabywcą jest osoba prywatna (sprzedaż B2C), wówczas
obowiązująca stawka VAT zależy od skali sprzedaży i kraju, do którego wysyłane są towary.

VAT OSS

Podobnie jak limit WSTO, 1 lipca 2021 roku do użytku przedsiębiorców została oddana także specjalna procedura VAT OSS, która pozwala na rozliczanie swojej sprzedaży zagranicznej B2C w krajach UE w ramach jednej, zbiorczej deklaracji. Pozwala to niekiedy uniknąć lokalnych rejestracji VAT i lokalnego rozliczania tego podatku.

Ważne jest, że procedura VAT OSS odnosi się jedynie do sprzedaży towarów i usług do
odbiorców prywatnych z innych państw członkowskich. Jeśli przedsiębiorca magazynuje towary za granicą i sprzedaje je do odbiorców z kraju, w którym zlokalizowany jest magazyn,
OSS nie będzie miał zastosowania. Nie będziemy mieli bowiem do czynienia ze sprzedażą wewnątrzwspólnotową. Sprzedawca będzie musiał się zarejestrować na potrzeby VAT w kraju, w którym znajduje się magazyn.

Należy jednak wspomnieć, że jeśli wymóg sprzedaży zagranicznej jest spełniony, z VAT OSS można skorzystać, nawet jeśli przedsiębiorca jest lokalnie zarejestrowany na potrzeby VAT w danym kraju. Należy jednak pamiętać, że decydując się na rozliczenia w ramach procedury
VAT OSS, należy zastosować ją do całej sprzedaży wewnątrzwspólnotowej. Przykładowo, sprzedawca wysyła towary z Polski do Niemiec i Francji i jednocześnie posiada rejestrację na potrzeby VAT w Niemczech. W tej sytuacji wysyłki do Niemiec i Francji mimo wszystko
mogą być rozliczane w ramach procedury VAT OSS.

Call-off stock

W branży logistycznej istnieje kilka nietypowych rozwiązań, które, podobnie jak VAT OSS, pozwalają na uniknięcie lokalnej rejestracji VAT. Przykładem takiego rozwiązania jest
magazyn typu call-off stock.

Specyfika jego działania polega na tym, że sprzedawca (Firma A) transportuje swoje towary do magazynu zlokalizowanego na terytorium innego kraju UE, gdzie są one przechowywane do momentu sprzedaży. Kiedy ten nastąpi, sprzedawca przenosi prawa własności towarów na rzecz właściciela magazynu (Firma B), a następnie to on dopiero sprzedaje je
docelowemu klientowi.

W efekcie, Firmy A i B muszą wykazać w deklaracjach wewnątrzwspólnotowe transakcje dotyczące przemieszczania towarów, ale to Firma B rozlicza ostatecznie sprzedaż. Dzięki temu Firma A nie musi rejestrować się do zagranicznego VAT.

Należy jednak pamiętać, że korzystanie z procedury call-off stock ma pewne ograniczenia –
m.in. w zakresie czasu przechowywania towaru. Kwestia ta wymaga więc każdorazowo konsultacji z doradcą podatkowym.

Fulfillment

W branży e-commerce powszechne jest także korzystanie z usług fulfillmentu. Polega to na oddelegowaniu części lub wszystkich zadań logistycznych firmie zewnętrznej. W efekcie to usługodawca będzie odpowiedzialny za magazynowanie, pakowanie i wysyłkę towarów, a także obsługę ich zwrotów.

Usługi fulfillmentu w swoich ofertach posiadają największe platformy marketplace, m.in. Amazon czy Kaufland. Należy jednak pamiętać, że korzystanie zzagranicznych magazynów
fullfilment wywołuje analogiczne skutki podatkowe jak korzystanie z własnych magazynów. W szczególności, korzystanie z zagranicznego magazynu fullfilment oznacza co do zasady obowiązek rejestracji na potrzeby VAT w kraju, gdzie zlokalizowany jest magazyn.

Jednocześnie, jeżeli towary będą trafiały do odbiorców prywatnych w tym samym państwie UE, wówczas podatek VAT należy rozliczyć w lokalnej deklaracji VAT. Natomiast jeżeli towary będą trafiać do odbiorców prywatnych z innych krajów członkowskich, w celu rozliczania VAT
istnieje możliwość skorzystania z procedury VAT OSS.

Obowiązki podatkowe, a Taxology i usługi VAT Compliance

Chcąc upewnić się, że obowiązki podatkowe dotyczące zagranicznej sprzedaży i
magazynowania zostaną wypełnione prawidłowo, warto skonsultować ten temat ze specjalistami, a takich można znaleźć w Taxology.

Firma ta działa na rynku od 2019 roku i specjalizuje się w obszarze VAT Compliance oraz księgowości w e-commerce. W wachlarzu jej usług znajdziesz rejestracje VAT za granicą, rozliczenia VAT, księgowość e-commerce czy też doradztwo podatkowe i rozwiązania
związane z VAT OSS.

Jeżeli więc chcesz mieć pewność, że Twoje obowiązki podatkowe są wypełnione
prawidłowo, umów się na konsultację ze specjalistami, wskaż, co stanowi wyzwanie, i pozwól ekspertom zająć się resztą!

Przeczytaj również

Jak zwiększyć sprzedaż na Allegro dzięki reklamom ADS Allegro? [Case study]

50 narzędzi dla Sprzedawców na Allegro

Jak postępować, gdy klient zwraca towar po upływie terminu?

Jak ustalić cenę produktu na Allegro?

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Allegro

Allegro ADS

Allegro Full Service

Audyt konta

Strategia z Audytem konta

Szkolenie Allegro w Twojej firmie

Pakiet wsparcia dla Sprzedających

Flexi service

Empik

Empik ADS

Empik Full Service

Empik wystawianie ofert

eMag

Amazon

Kaufland

PIGU

cDiscount