Program powitalny na Allegro

Częste pytaniaProgram powitalny na Allegro
Paweł Personel zapytał 2 lata temu

Czy ktoś z Was też dostał taką informację ?

 

Zgodnie z art. 2 regulaminu Programu Powitalnego dla nowych firm, „2. Program Powitalny skierowany jest tylko dla nowo zarejestrowanych firm w Allegro. Dlatego, jeśli kiedykolwiek miałeś lub masz już inne konta/firmy, nawet w ramach innej prowadzonej działalności,  w tym pełniłeś funkcje w organach tych podmiotów, niestety nie możesz przystąpić do Programu Powitalnego.” oraz z art. 9.3 regulaminu Allegro „9.3. Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Allegro.pl opłatami lub prowizjami.”

Na podstawie analizy danych, stwierdzamy, że konto #$%^&*(  jest kontynuacją innego, działającego już na Allegro.pl konta. W związku z powyższym zawieszamy realizację zniżek wynikających z Programu Powitalnego z zastrzeżeniem, że nie naliczamy dodatkowych opłat za okres, za który zostały już dokonane rozliczenia.