Zwiększ Swoje Zyski na Allegro - SPRAWDŹ

Regulamin w e-commerce

utworzone przez Joanna Potoczny - Blog
2023-11-23

Prowadzenie sprzedaży w Internecie, pociąga za sobą wyzwania związane z budowaniem zaufania klienta i zapewnieniem odpowiedniej ochrony prawnej. Kluczem do sukcesu w tym obszarze jest dobrze skonstruowany regulamin.

Czym jest i jaka treść powinna się w nim znajdować?

Przepisy nie określają wprost, czym jest i co dokładnie powinien zawierać regulamin, jednakże dobrze skonstruowany, może być uznany za wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 1 wskazanego przepisu: „Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy..

Sprzedawca jako przedsiębiorca i strona „silniejsza” ten wzorzec ustala, a kupujący nie ma wpływu na jego kształt (może go zaakceptować, albo nie zawrzeć umowy). Stąd, też wynika specjalna ochrona jaką przepisy zapewniają kupującemu (konsumentowi), a co za tym idzie ważne jest posiadanie Regulaminu zgodnego z prawem.

Dlaczego każdy sprzedawca powinien mieć solidny regulamin?

  • Transparentność i jasność w stosunku do klienta: Kupując Internecie, klient nie ma fizycznego kontaktu ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu. Regulamin może zastąpić ten „kontakt”, dostarczając wszystkich niezbędnych informacji na temat zakupu.

  • Ochrona przed potencjalnymi sporami: Regulamin przygotowujemy na złe czasy
    i stanowi on pierwszy punkt odniesienia w razie sporów.

  • Konsekwencje prawne: Brak aktualnego regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym może doprowadzić do nałożenia przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej w wysokości do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Akceptacja regulaminu

Warte podkreślenia jest, że akceptacja regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która nakłada na sprzedającego oraz klienta określone prawa i obowiązki.

Dodatkowo, przepisy prawne, w szczególności przepisy RODO nakładają na sprzedającego obowiązek uzyskania wyraźnej „dodatkowej” zgody w pewnych okolicznościach (np. na wysłanie treści marketingowych, rozpoczęcie usługi przed upływem czasu na odstąpienie od umowy itd.). W tych sytuacjach, ważne jest, aby przy składaniu zamówienia klient wyraził wymagane prawem zgody np. poprzez zaznaczenie odpowiednio oznaczonych „checkboxów”.

Elementy, które powinny znaleźć się w regulaminie:

  • Dane umożliwiające identyfikację sprzedawcy: Takie jak nazwa firmy, dane kontaktowe, numery ewidencyjne.

  • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną: Wymienione usługi należy opisać tak, aby użytkownik wiedział, jak może z nich skorzystać. W tym zakresie opis może dotyczyć zasad rejestracji użytkownika i logowania się do strony sklepu. Wymagany jest opis procedury zakupowej i jej elementów.

  • Warunki zawierania i rozwiązywania umów, w tym warunki płatności: Umową zawieraną za pośrednictwem strony nie jest tylko umowa dotycząca sprzedaży (której warunki musimy w pierwszej kolejności określić). Rejestracja użytkownika na stronie i dostęp do funkcji po logowaniu także tworzy umowę. Użytkownik powinien wiedzieć na jaki czas zawiera każdą z umów i jak może z nich zrezygnować (wypowiedzieć, odstąpić od umowy).

  • Postępowanie w przypadku reklamacji: Kupujący powinien być poinformowany o możliwej drodze reklamacji, zarówno dotyczących ewentualnych nieprawidłowości związanych z działaniem strony internetowej, jak i umów zawieranych za jej pośrednictwem (np. umowy sprzedaży). Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować użytkownika o formie składania reklamacji (sposób pisemny/elektroniczny/telefoniczny), terminie, zakresie roszczeń użytkownika, trybie jej rozpatrywania (terminie, sposobie odpowiedzi).

  • Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych: Informacje jakie dane są zbierane, w jaki sposób są przechowywane i wykorzystywane, jakie są prawa klienta w zakresie danych osobowych.

Klauzule niedozwolone

Klauzule niedozwolone (abuzywne), są postanowieniami, które naruszają lub ograniczają prawa konsumenta. Z racji zbyt daleko idącego naruszania interesu konsumenta nie posiadają ważności prawnej i nie są zobowiązujące dla stron umowy. W sytuacji, gdy sprzedawca wprowadza do swojego regulaminu sklepu internetowego zakazane postanowienia, naraża się na ryzyko sankcji finansowych (kara pieniężna nałożona przez Prezesa UOKiK w wysokości nawet 10% obrotu za rok poprzedzający nałożenie kary) lub skierowanie sprawy do sądu przez konsumenta. Dlatego tak ważne jest, aby regulamin sklepu internetowego nie zawierał bezrefleksyjnych postanowień, a przemyślane i zgodne z przepisami regulacje. Jeden z kolejnych wpisów poświecę właśnie praktycznym przykładom, klauzul abuzywnych i tym jak sprawdzić czy nasz regulamin ich nie zawiera.

Podsumowanie

Jednym z filarów skutecznego handlu online jest solidny regulamin, który chroni zarówno sprzedawcę, jak i klienta. Ważne jest, aby regulamin nie zawierał postanowień, a przemyślane i zgodne z przepisami regulacje. Jego profesjonalne przygotowanie to krok w stronę sukcesu w Twojej sprzedaży online.

Przeczytaj również

Jak zwiększyć sprzedaż na Allegro dzięki reklamom ADS Allegro? [Case study]

50 narzędzi dla Sprzedawców na Allegro

Jak postępować, gdy klient zwraca towar po upływie terminu?

Jak ustalić cenę produktu na Allegro?

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Allegro

Allegro ADS

Allegro Full Service

Audyt konta

Strategia z Audytem konta

Szkolenie Allegro w Twojej firmie

Pakiet wsparcia dla Sprzedających

Flexi service

Empik

Empik ADS

Empik Full Service

Empik wystawianie ofert

eMag

Amazon

Kaufland

PIGU

cDiscount